skip to Main Content

Jaarverslag LAD 2020

2020 gaat de geschiedenisboeken in als hét jaar van COVID-19. Een jaar waarin artsen en andere zorgprofessionals hebben laten zien wat een enorme deskundigheid, professionaliteit en uithoudingsvermogen ze hebben. Het beleid van de LAD kenmerkte zich in 2020 door het zo goed mogelijk ondersteunen van haar leden (‘zorg goed voor jezelf en voor elkaar’) en het regelen van de randvoorwaarden, zodat leden hun werk gezond en veilig konden doen.

In het jaarverslag staat in vogelvlucht wat de LAD op een aantal belangrijke thema’s heeft bereikt in 2020. Zo leest u mee over:

  • de 2.780 vragen en dossiers die de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum behandelden;
  • het lidmaatschap voor startende basisartsen dat de LAD in samenwerking met De Jonge Specialist heeft gelanceerd. Vorig jaar melden zich hiervoor 493 basisartsen aan;
  • de ondersteuning die de LAD biedt op het gebied van positionering. Vorig jaar deden ruim 60 artsen mee met nulmeting als het gaat om hun positionering bij de GGD Holland Midden, en ruim 75 medisch specialisten meldden zich aan voor het Platform ggz met als doel de positie van medische staven in de ggz te verstevigen;
  • de 70 sociaal plannen en 3 cao-akkoorden die de LAD sloot
  • de ondersteuning die de LAD aanbood aan artsen en zorgprofessionals om gezond en veilig te kunnen werken tijdens de coronapandemie. Uit het onderzoek dat de LAD deed, bleek dat 53% van de artsen bang was het virus mee naar huis te nemen, en dat slechts 36% van de artsen gecompenseerd werd voor overuren.

Lees er meer over in ons jaarverslag