skip to Main Content

Jeugdarts Ellen de Gauw treedt toe tot ledenraad

Onlangs ontstond er vanwege het aftreden van Nupur Kohli een vacature in cluster 3 van de LAD-ledenraad. Ellen de Gauw, jeugdarts bij GGD Twente, heeft zich als enige arts kandidaat gesteld voor de functie en is daarmee automatisch benoemd tot ledenraadslid. 

De Gauw is sinds 2003 werkzaam als jeugdarts. “De eerste jaren ben ik actief geweest bij een thuiszorgorganisatie, de afgelopen tien jaar ben ik werkzaam bij de GGD.” In haar werk probeert De Gauw een bijdrage te leveren aan het gezond laten opgroeien van kinderen. “De grote veranderingen in jeugdgezondheidszorg die momenteel plaatshebben, vormen een bedreiging in de kwaliteit van de zorg. Opkomen voor belangen van zowel kinderen, hun gezinnen als de artsen die in dat werkveld werkzaam zijn, is iets waar ik me voor in zal zetten.”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Cluster 3

De ledenraad kent zeven clusters. In cluster 3 zijn bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen Maatschappij + Gezondheid (M+G) en overige sociaal geneeskundigen en artsen in het sociaal domein vertegenwoordigd. Cluster 3 biedt plaats aan drie artsen. Naast Ellen de Gauw (jeugdarts bij GGD Twente) worden de zetels door Han Ceulen (bedrijfsarts ArboUnie) en Marthein Gaasbeek Janzen (Arts M+G, werkt bij Zorginstituut Nederland).