skip to Main Content

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het online terug

Op dinsdag 13 november gingen negen kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. In het Beatrix Theater in Utrecht kwamen preventie, passende zorg, impact van vergrijzing en de arbeidsmarkt aan bod.

De LAD was extra benieuwd naar de plannen voor de arbeidsmarkt. De zorg staat al jaren onder druk door de toenemende zorgvraag en allerlei ontwikkelingen die het minder aantrekkelijk maken om in de zorg werkzaam te zijn. Steeds meer mensen kiezen om op zzp-basis te werken; niet als bewuste keuze, maar uit onvrede over bijvoorbeeld de dienstendruk en het gebrek aan zeggenschap. Hoewel de partijen vaak van mening verschilden over de manier waarop zij de zorgsector de benodigde houvast kunnen geven, waren er ook veel ‘gedeelde voornemens’, zoals het terugbrengen van de regeldruk en het vergroten van de zeggenschap.

Plannen zorgsector erg uiteenlopend

Waar de ene partij meer focuste op de vermindering van bureaucratie (de zogenaamde ‘vinkjesmoeheid’), gaven andere partijen de hoge werkdruk en afschaffing van de marktwerking aan als essentiële speerpunten. Nauwere samenwerking tussen zorgorganisaties – zoals bedoeld in het Integraal Zorgakkoord – meer zeggenschap en hogere salarissen van zorgmedewerkers stonden ook hoog op de agenda.

Debat terugkijken

Wil je meer weten over de standpunten van de deelnemende politieke partijen? En wil je het debat terugkijken? Ga dan naar de website van Het Grote Zorgdebat.