skip to Main Content

LAD raadpleegt haar leden over onderhandelingsresultaat Cao VVT

In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. De LAD/FBZ tekende niet, omdat de wensen van vooral specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd. De LAD/FBZ vindt het zeer teleurstellend dat werkgevers niet bereid bleken een goed cao-voorstel voor álle werknemers te bieden. Het LAD-bestuur heeft intussen besloten haar leden te raadplegen over het resultaat. Afhankelijk van de uitslag beslist de LAD of ze alsnog instemt met het resultaat.

Uitgangspunt van alle cao-partijen was om tot een nieuwe herschreven cao te komen waarin de medewerker centraal staat. De werkgevers hebben wel herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen beperkt is. FBZ, de cao-partij die LAD-leden en andere zorgprofessionals vertegenwoordigt (zoals psychologen, diëtisten en geestelijk verzorgers), heeft van meet af aan benadrukt dat die verbeteringen juist nu, in een periode waarin de druk op de VVT enorm is, noodzakelijk zijn – en dat die verbeteringen bovendien voor álle werknemers in de VVT moeten gelden.

Na een aantal intensieve overlegrondes werd in de nacht van 9 op 10 maart een onderhandelingsresultaat werd bereikt. Daarin is afgesproken dat alle medewerkers op 1 maart 2022 een loonsverhoging van 2% krijgen, met een bodem van 65 euro per maand. De salarisschalen FWG 25 t/m 65 krijgen daar 1,25% bovenop. Op 1 maart 2023 krijgt iedereen er nog eens 3% bij. Daarnaast is onder andere een eerste stap gezet om de reiskostenvergoeding te verbeteren en krijgen werknemers meer regie over scholing en ontwikkeling.

Doorslaggevend

Het resultaat bevat een aantal goede verbeteringen, maar helaas zijn de belangrijkste wensen van specialisten ouderengeneeskunde niet gerealiseerd. In januari startte de LAD samen met Verenso nog een petitie, waarin 1.460 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) zich onder andere uitspraken voor meer waardering, georganiseerde inspraak, tijd en geld voor professionele functiegebonden ontwikkeling en bereikbaarheidsdiensten met hersteltijd en een fatsoenlijke compensatie. De werkgevers zijn hen hierin onvoldoende tegemoet gekomen. Zo is een eigen inspraakregeling voor specialisten ouderengeneeskunde niet gehonoreerd. Bij de bereikbaarheidsdienst is met name de vergoeding onvoldoende.

De LAD/FBZ vindt dat er een goede en aantrekkelijke cao voor alle werknemers moet komen en vindt daar nu geen sprake van is. Dat was de doorslaggevende reden om geen handtekening te zetten.

De besturen van FBZ en de LAD zijn vervolgens in beraad gegaan over het vervolg en hebben besloten leden het laatste woord te geven en een ledenraadpleging uit te zetten. LAD-leden die onder de Cao VVT vallen, hebben een mailing ontvangen om hun stem uit te brengen. Heeft u de mailing niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via bureau@lad.nl.