skip to Main Content

LAD in gesprek met Amsterdam UMC over veilige werkcultuur

De LAD heeft begin juni een overleg gehad met een vertegenwoordiging van de raad van bestuur en het stafconvent van het Amsterdam UMC. Aanleiding hiervoor was het artikel in Follow the Money van 20 maart 2024, waarin diverse (oud-)medewerkers van de afdeling anesthesiologie aangaven dat er een angstcultuur heerst.

Omdat de LAD het vanuit haar positie als werknemersorganisatie van groot belang vindt om een veilige werkcultuur bespreekbaar te maken, hebben we het initiatief genomen voor dit gesprek. Ter voorbereiding hierop hebben we in april bij onze leden in het Amsterdam UMC gepolst hoe zij tegen de berichtgeving aankijken en hoe zij de werkcultuur zelf ervaren. Uit de vragenlijst is een gemixt beeld naar voren gekomen: veel respondenten herkennen het geschetste beeld door de media niet, maar meerdere respondenten vinden de cultuur niet veilig genoeg om bijvoorbeeld feedback te geven of iets aan de kaak te stellen.

We hebben dat als feedback (zonder uiteraard in te gaan op individuele reacties) meegegeven aan de raad van bestuur. Het was een open gesprek en onze feedback is serieus in ontvangst genomen. De raad van bestuur heeft verteld hoe ze aan de slag is om een open en veilige werkcultuur te stimuleren. We hebben aangegeven dat wij deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en dat we te zijner tijd opnieuw polsen bij onze leden of ze verbetering ervaren.