skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met aangepast onderhandelingsakkoord Zorg van de Zaak

Een meerderheid van de leden van de LAD heeft ingestemd met het aangepaste akkoord voor de nieuwe Cao Zorg van de Zaak. Het aangepaste akkoord kwam tot stand nadat het merendeel van de leden niet instemde met het onderhandelingsresultaat van 6 december, waarna de werknemerspartijen opnieuw het gesprek aangingen. Dat leidde na een intensief overleg tot een aanvullende salarisafspraak, die een salarisverhoging van 4% in plaats van 3% bevat voor 2023.

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van in totaal 4% (3% per 1 januari, 0,75% per 1 oktober en 0,25% per 1 december) en twee keer een eenmalige bruto-uitkering bovenop de bestaande geldelijke netto beloning. Verder wordt de thuiswerk- en reiskostenvergoeding verhoogd en zijn er werkafspraken gemaakt over onderwerpen zoals een mobiliteitsonderzoek, het verbeteren van de cao-tekst en de huidige netwerkregeling.

Nieuwe cao-tekst

Benieuwd naar alle afspraken? Lees dan het aangepaste onderhandelingsakkoord. De onderhandelaars gaan de afspraken uit het akkoord uitwerken in een nieuwe cao-tekst, die zo snel mogelijk beschikbaar komt.