skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met Cao Zorg van de Zaak

Een ruime meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Zorg van de Zaak, waarvoor in december een akkoord werd bereikt.

Op 17 december 2021 bereikten de LAD, De Unie en de werknemersvereniging van Zorg van de Zaak een onderhandelingsresultaat met Zorg van de Zaak over een nieuwe cao voor 2022. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging van 2,2% en een eenmalige uitkering van € 200. Daarnaast ontvangen werknemers een thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuiswerkdag en krijgen ze jaarlijks een inzetbaarheidsbudget van 500 euro netto om hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Denk hierbij aan cursussen, sportlessen of -kleding, bezoek aan een sauna of een retraite. Parttimers krijgen budget naar rato van hun dienstverband.

Bekijk het akkoord