skip to Main Content

LAD-leden stemmen in met de nieuwe Cao UMC


Een ruime meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao UMC. Wel hoopt een aantal leden dat de afspraken over werkdruk en generatiebeleid concreter kunnen worden gemaakt. “Dat willen we bij de nadere uitwerking direct oppakken”, aldus onderhandelaar Brigitte Sprokholt.

Na een moeizaam onderhandelingsproces voor een nieuwe Cao UMC werd afgelopen zomer een actietraject gestart in de acht umc’s. Ruim 7.000 werknemers deden hieraan mee. In september werd zelfs overwogen om zondagsdiensten te houden. Mede dankzij de druk die werknemers samen hebben opgevoerd, deed de NFU op 19 september een eindbod, dat in onze ogen marktconform is. In de ledenraadpleging liet een meerderheid weten in te stemmen met het eindbod. Wel zijn er vragen gesteld over de afspraken over het terugdringen van de werkdruk, vooral met het oog op het toenemende personeelstekort.

Hoe nu verder?

LAD-leden zijn via twee centrales aan de cao-tafel vertegenwoordigd: AC/FBZ (voor artsen niet zijnde medisch specialist) en CMHF (voor medisch specialisten). AC/FBZ, die naast artsen onder andere ook diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen vertegenwoordigt, heeft intussen aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod. CMHF, die naast medisch specialisten ook verpleegkundigen vertegenwoordigt, moet nog een beslissing nemen, omdat de leden van NU’91 grotendeels tegen het eindbod hebben gestemd. Uiterlijk 5 november zal binnen de CMHF een besluit worden genomen naar aanleiding van de uitkomst van de ledenraadpleging van de hele achterban, waarna de NFU wordt geïnformeerd.
De andere twee centrales die aan de cao-tafel zijn vertegenwoordigd (FNV en CNV) hebben al laten weten in te stemmen met het eindbod.

Afspraken

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Afgesproken is dat werknemers gedurende de looptijd een salarisverhoging krijgen van in totaal 8,25%. Daarnaast wordt het persoonlijk budget per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92%. Verder krijgen coassistenten vanaf 2019 een vergoeding van 100 euro bruto per maand en wordt een vijfsporenbeleid ingezet voor het verlagen van de werkdruk. Tot slot wordt bij alle umc’s geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen.

Rust

Sprokholt is blij dat er een punt kan worden gezet achter een intensieve onderhandelings- en actieperiode. “Natuurlijk hadden we het liefst gezien dat we al onze punten hadden ‘binnengehaald’, maar dat zou niet realistisch zijn. Het belangrijkste is dat er ‘rust’ komt voor werknemers, zodat ze zich weer kunnen richten op het leveren van goede patiëntenzorg. Zelf zullen wij er de komende tijd actief aan werken dat de afspraken goed worden nageleefd, en dat de afspraken over werkdruk en generatiebeleid concreet worden gemaakt.”