skip to Main Content

LAD-leden stemmen niet in met nieuwe Cao Zorg van de Zaak

De meerderheid van de LAD-leden en werknemersorganisatie De Unie stemmen niet in met de nieuwe Cao Zorg van de Zaak. Met het oog op het schrijnende tekort aan bedrijfsartsen en de hoge inflatie vinden LAD-leden de structurele salarisverhoging van 3% veel te laag.

Donderdag 12 januari wordt de uitslag met alle partijen besproken en wordt er gekeken of er nog ruimte is om te onderhandelen.

6 december bereikten de werknemersorganisatie met de werknemersvereniging en met werkgever Zorg van de Zaak een onderhandelingsresultaat.