skip to Main Content

LAD: maak voor zorgbonus geen onderscheid op beroep of inkomen

De regeling rond de zorgbonus zorgt voor enige onrust onder zorgprofessionals. Er is met name ongenoegen over de lijst met beroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus, en over de inkomensgrens. Artsen en a(n)ios zijn in principe niet uitgesloten van de regeling, mits zij directe COVID-zorg hebben geleverd en niet meer verdienen dan twee keer modaal. LAD vraagt werkgevers op de regeling ruimhartig uit te voeren en zo breed mogelijk zorgverleners voor de bonus voor te dragen.

De LAD heeft vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen onderscheid op grond van beroep of inkomen. De bonus is in het leven geroepen als blijk van waardering aan zorgprofessionals die zich in de coronacrisis hebben ingezet. Die waardering verdienen alle zorgmedewerkers die hebben bijgedragen, ongeacht titel of beroep. Ook andere werkgeversorganisaties gaven aan voor een genereuze en generieke regeling te zijn. Het ministerie heeft echter gekozen voor een inkomensgrens en voor het werken met een ‘ja, mits’ en een ‘nee tenzij’ lijst. De keuze voor wie wel en niet de bonus krijgt ligt nu feitelijk bij de individuele werkgever. En dat is precies wat sociale partners niet wilden. Dit leidt immers vrijwel zeker tot teleurstellingen en scheve gezichten op de werkvloer. Dit drijft niet alleen een wig tussen beroepsgroepen, maar ook tussen individuele medewerkers. Volgens de LAD is de enige manier om dat te voorkomen, de regeling zo breed mogelijk in te zetten voor alle beroepen die hebben bijgedragen aan de COVID-19 zorg. Daarom roept LAD de werkgeversorganisaties op de regeling generiek en genereus uit te voeren.

Uitsluiten co’s

LAD begrijpt daarnaast niet dat coassistenten niet voor een bonus in aanmerking komen. Begrijpelijkerwijs werden coschappen in het ziekenhuis tijdelijk stopgezet, maar velen hebben zich juist nuttig gemaakt door alsnog door te werken op hun eigen of andere afdeling als vrijwilliger, juist voor het verlenen van noodzakelijke COVID-19 zorg. Stagiaires en vrijwilligers zijn echter uitdrukkelijk van de bonus uitgesloten. Maar ook de coassistenten die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen worden nergens benoemd. Dit betekent dat de aankomende artsen die zich belangeloos ten volle hebben ingezet, geen blijk van waardering krijgen. We roepen daarom ziekenhuiswerkgevers op om ook de co’s mee te nemen in de uitvoering van deze regeling.

Blijk van waardering

De bonus van 1000 euro netto is er gekomen door een motie van de Tweede Kamer. LAD heeft vanaf het moment dat er over een bonus werd gesproken, aangegeven dat deze bonus generiek moest zijn. Juist omdat het gaat om een blijk van waardering en niet om inkomenspolitiek. Die waardering verdient iedereen, of je nu bijvoorbeeld arts, verpleegkundige, geestelijk verzorgende of schoonmaker bent. Want iedereen die direct of zijdelings betrokken is geweest bij de COVID-19-zorg heeft buitengewone prestaties geleverd en risico’s gelopen. Een deel van de zorgverleners – ook mensen die volgens de beroepenlijst niet in aanmerking komen voor de bonus – ervaart daar fysiek of mentaal nog dagelijks de gevolgen van.