skip to Main Content

Werken in de zorg: hoe blijft het leuk?

Volgens voorspellingen komt de sector zorg en welzijn in het ergste geval 74.000 mensen tekort in 2022. Wat zijn de belangrijkste knelpunten, wat merken artsen ervan en hoe kan het tij worden gekeerd? Op die vraag wordt uitgebreid ingezoomd in het nieuwe LAD-magazine.

Een hoge werkdruk, een zware emotionele belasting, een hoog ziekteverzuim en een groot aantal (potentiële) zorgverlaters … Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat het wringt in de zorg. De arbeidsmarktproblematiek bestond echter al vóór corona; de crisis heeft het probleem alleen nog zichtbaarder gemaakt.
Het tekort is het grootst bij verpleegkundigen en verzorgenden. Meer en flexibeler opleiden is een van de oplossingen, benadrukt SEH-arts Harm van de Pas uit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, waar het tekort aan SEH-verpleegkundigen twee jaar geleden zo hoog was dat de SEH van één locatie werd gesloten. Het ziekenhuis besloot het opleidingstraject voor verpleegkundigen op de SEH, intensive care en ambulancedienst met elkaar te verweven. In 2019 resulteerde dat in het zorginnovatiecentrum, waar mensen flexibel worden opgeleid. Een gediplomeerd verpleegkundige begeleidt in plaats van één student steeds twee studenten, die samen in het dienstrooster staan en die ook worden gecoacht. “De ervaringen zijn zeer positief”, zegt Van de Pas in het LAD-magazine. “Mensen vinden het leuk om te leren. Doordat we meer mensen flexibeler kunnen opleiden, heeft het bovendien een positief effect op de werkdruk. De afzonderlijke afdelingen zijn minder kwetsbaar en je merkt dat de teamgeest terug is.”

Aantrekkelijker

Meer opleiden alleen kan de tekorten niet oplossen, beamen Van de Pas en de andere geïnterviewden in het LAD-magazine. Gezondheidseconoom Wim Groot geeft aan dat het werken in de zorg aantrekkelijker moet worden gemaakt. Dat is in zijn ogen een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en zorginstellingen samen. Hij vindt dat er aan meerdere knoppen moet worden gedraaid, zoals de beloning, het geven van meer autonomie en zeggenschap, en het oog hebben voor het welzijn en de werkdruk in de zorg.

Andere artikelen

In dit magazine wordt daarnaast aandacht besteed aan een pilot die de LAD momenteel doet bij GGD Hollands Midden. Op basis van een nulmeting onder de ruim 100 honderd artsen die hier werkzaam zijn, wordt samen met de directie gekeken hoe zij beter kunnen worden betrokken bij het instellingsbeleid. Daarnaast bevat het magazine (onder andere) een interview met SEH-arts David Baden, een artikel over de voorbeeldrol die artsen voor zichzelf zien weggelegd bij vaccineren en een verhaal over (aankomende) artsen die zich tijdens de coronacrisis inzetten om de crisis te helpen beteugelen.

Lees ons magazine online