skip to Main Content

LAD zoekt nieuw bestuurslid

De LAD is op zoek naar een nieuw bestuurslid met de portefeuille financiën. Ben je lid van de LAD, heb je ruimschoots ervaring met besturen, lijkt het je leuk de koers van de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen mede vorm te geven én heb je affiniteit met financiën? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

De verenigingsstructuur van de LAD telt drie organen: het bestuur, de ledenraad en het bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de LAD en houdt toezicht op de bureau-organisatie. Op basis van ledenraadplegingsuitkomsten besluit het bestuur ook of onderhandelingsresultaten worden omgezet in cao’s. Het bureau, met aan het hoofd een directeur, ondersteunt het bestuur dat op zijn beurt verantwoording aflegt aan de ledenraad, die uit een representatieve afspiegeling van onze ruim 35.000 leden bestaat.

Vierkoppig bestuur

Het LAD-bestuur bestaat uit drie tot vijf leden. Op dit moment telt het bestuur vier leden: voorzitter Suzanne Booij (neuroloog), financieel bestuurslid Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog), algemeen bestuurslid Paul Prinsen Geerligs (huisarts) en algemeen bestuurslid Marieke van den Heuvel (aios bedrijfsgeneeskunde). De tweede termijn van Pans loopt in november af. Acht jaar geleden heeft de ledenraad hem benoemd tot bestuurslid belast met financiën van de LAD. In 2020 is Pans herbenoemd voor nog eens vier jaar. Conform de statuten treedt hij na twee termijnen af. Dat is de reden dat we op zoek zijn naar een kundige vervanger.

Affiniteit met financiën

Bij de LAD mogen in principe niet alle bestuurders afkomstig zijn uit hetzelfde cluster. De zittende bestuurders zijn afkomstig uit de clusters 1 (ziekenhuizen), 2 (huisartsen en anderen) en 3 (sociaal domein). Donné Pans behoort tot cluster 4 (verwante beroepsgroepen), maar gezien de gespreide herkomst van de overige bestuursleden is het niet per se noodzakelijk dat het nieuwe bestuurslid ook uit dit cluster afkomstig is. De affiniteit met financiën is voor deze functie belangrijker dan de beroepsgroep waaruit de kandidaat afkomstig is.

Profiel

Een LAD-bestuurslid is lid van de LAD, heeft kennis van en een visie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en werknemersbelangen en is in staat strategisch te denken en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Verder heeft het bestuurslid affiniteit met het besturen van een geprofessionaliseerde vereniging, functioneert het als bestuurder en niet als ‘hands-on manager’, bezit het een voor de vereniging relevant maatschappelijk netwerk en is het in staat onafhankelijk te denken zonder de collectieve verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Naast deze algemene eisen worden aan het bestuurslid financiën extra eisen gesteld. Zo heeft het bestuurslid financiën gedegen kennis van en ervaring met financiële vraagstukken van een non-profit organisatie en is het in staat financieel beleid te initiëren, volgen en controleren. Ook is het bestuurslid in staat de overige bestuurders te adviseren over de begroting, prognoses en de jaarrekening en een goede en kritische gesprekspartner voor de accountant. Last nut not least: het lid is in staat de jaarrekening en de begroting aan de ledenraad te presenteren.

Het werk beslaat circa één dagdeel per maand en er is een vergoedingsregeling. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Bekijk hier het volledige profiel.

Meld je aan

Interesse? Meld je dan vóór 1 september aan bij Nelleke Starink via n.starink@lad.nl onder vermelding van ‘kandidaatstelling bestuur’. Graag ontvangen we je cv, inclusief nevenfuncties en je motivatie. De gesprekken vinden plaats op 19 september vanaf 17.00 uur bij de LAD in Utrecht.

Meer weten

Wil je meer weten over wat de functie van bestuurslid precies inhoudt? Neem dan contact op met directeur Caroline van den Brekel via 088-13 44 100.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.