skip to Main Content

Capaciteitsorgaan adviseert meer opleidingsplekken voor ggz-beroepen

Het Capaciteitsorgaan heeft het advies voor het aantal opleidingsplaatsen van een aantal beroepen in de ggz bijgesteld. Het advies is om jaarlijks 19 artsen op te leiden tot verslavingsarts (is nu nog 16-18) en 199 artsen tot psychiater (is nu 176-194).

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS over het aantal benodigde artsen en andere zorgprofessionals in de toekomst. Iedere drie jaar verschijnt hiervoor een Capaciteitsplan met daarin een advies voor het aantal opleidingsplekken voor verschillende beroepen in diverse zorgsectoren.
Het advies voor zeven beroepen in de ggz is nu bijgesteld. Het gaat om het instroomadvies voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundig specialist ggz, arts verslavingszorg en psychiater. Het bijgestelde advies is gebaseerd op de bevolkingsontwikkeling en de invoering van de nieuwe Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). De GMAP beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor mensen in een crisissituatie, die vermoedelijk een acute psychische stoornis hebben.

Op basis van deze twee ontwikkelingen is het advies voor alle zeven beroepen omhoog bijgesteld. Het ministerie van VWS beslist vermoedelijk nog eind dit jaar of het advies van het Capaciteitsorgaan wordt overgenomen.

Over het Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijke organisatie waarin organisaties van beroepsbeoefenaars in de zorg, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. De LAD is in de eerste categorie vertegenwoordigd en op die manier nauw betrokken bij de totstandkoming van de ramingen van het Capaciteitsorgaan.

Lees de brief van het Capaciteitsorgaan aan de minister van VWS