skip to Main Content

“Concretere afspraken over waardering specialisten ouderengeneeskunde hard nodig”

In een paar dagen tijd tekenden maar liefst 1.460 specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) en andere artsen in de VVT een petitie, waarin ze zich uitspreken voor meer waardering van de specialist ouderengeneeskunde in de Cao VVT. Volgens initiatiefnemers LAD en Verenso onderstreept de uitslag dat concretere afspraken over de waardering en positie van specialisten ouderengeneeskunde hard nodig zijn. “Dit signaal kunnen werkgevers niet negeren.”

Specialisten ouderengeneeskunde vervullen een belangrijke rol in de VVT. Tijdens de COVID-pandemie hebben ze laten zien hoe ze met hun expertise en ervaring kunnen bijdragen aan veilige en goed georganiseerde zorg. Ondanks dat hun taken en verantwoordelijkheden steeds verder toenemen, is het nog lang niet in alle VVT-instellingen vanzelfsprekend dat specialisten ouderengeneeskunde worden betrokken bij instellingsbeleid – zoals dat bijvoorbeeld voor artsen in ziekenhuizen wel het geval is. Ook loopt het salaris achter op de toegenomen verantwoordelijkheden en is er onvoldoende ruimte voor en eigen regie op professionele ontwikkeling.

Petitie

“We merken dat daar onvrede over is”, zegt Nanda Hauet, directeur van Verenso, “en willen dat er oog is voor meer waardering. In de toekomst hebben we veel specialisten ouderengeneeskunde nodig. Om jonge artsen voor het vak te interesseren, moeten de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden wel aantrekkelijk zijn.”

Op 26 januari is overlegd over een nieuwe Cao VVT. Komende weken praten de cao-partijen verder. De LAD, die bij werknemersorganisatie FBZ is aangesloten voor de Cao VVT, heeft de uitslag van de petitie in dit overleg meegegeven aan de werkgevers. “Het is belangrijk dat werkgevers weten dat dit een breed gevoeld signaal is en dat concrete afspraken in de cao hard nodig zijn”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel.

Met het ondertekenen van de petitie spraken specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) zich uit voor:

  • Georganiseerde en gefaciliteerde inspraak en invloed binnen de instelling, zodat specialisten ouderengeneeskunde medische verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  • Bereikbaarheidsdiensten mét hersteltijd én fatsoenlijke compensatie.
  • Tijd en geld voor professionele functiegebonden ontwikkeling direct en indirect zoals opleidingen en werken aan (vak)ontwikkeling bij een beroepsvereniging.
  • Salarissen en structurele ondersteuning van de medische praktijk die passen bij de (groeiende) verantwoordelijkheid van specialisten ouderengeneeskunde.