skip to Main Content

Meld aan en volg Het Grote Zorgdebat op 8 maart

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op maandagavond 8 maart debatteren kandidaat-Kamerleden over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg. De gevolgen van de coronacrisis daarop zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen.

Het Grote Zorgdebat is voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name patiënten, cliënten, zorgprofessionals en leden van de organiserende partijen zijn van harte uitgenodigd het debat te volgen. De LAD is partner bij het Grote Zorgdebat en nodigt u daarom graag uit. U kunt zich al kosteloos aanmelden voor dit online debat op maandag 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Het debat is ook te bekijken via de livestream https://www.hetgrotezorgdebat.nl/.

Dit zijn de 4 thema’s van het debat

• preventiebeleid
•digitalisering van de zorg
• regiefunctie vanuit politiek Den Haag
• arbeidsmarkt

Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zetten we duurzaamheid in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

 • Fleur Agema (PVV)
 • Mona Keijzer (CDA)
 • Vera Bergkamp (D66)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Maarten Hijink (SP)
 • Mirjam Bikker (CU)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Tunahan Kuzu (DENK)
 • Thom van Campen (VVD)
 • Attje Kuiken (PVDA)
 • Liane den Haan (50PLUS)
 • Eva van Esch (PvdD)

Nabeschouwing

Na afloop van Het Grote Zorgdebat verzorgt Skipr als mediapartner een nabeschouwing van het zorgdebat. In de live nabeschouwing bespreken hoofdredacteur Simon Broersma en senior redacteur Philip van de Poel de belangrijkste uitkomsten van het debat. Te gast zijn voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving Jet Bussemaker en Armand Girbes, Intensivist en Hoofd afdeling intensive care volwassenen Bij het Amsterdam UMC. U kunt de nabeschouwing bekijken via www.skipr.nl/zorgdebat.De rechtstreekse link voor de nabeschouwing is https://vimeo.com/event/751076/82ba943c6e.

Over de organisatie

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door: ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN. Tal van partners in de zorgwerkveld sluiten zich aan bij Het Grote Zorgdebat.