skip to Main Content

Verlaag de instroom in de basisopleiding geneeskunde

 

Er moeten minder studenten worden toegelaten tot de geneeskundeopleiding, adviseert het Capaciteitsorgaan. De Geneeskundestudent, de KNMG en LAD dringen er bij het ministerie van VWS in een brief op aan dat dit advies wordt gevolgd.

Het Capaciteitsorgaan komt driejaarlijks met een advies over de instroom in de geneeskundestudie en de vervolgopleidingen. Al sinds 2013 adviseert het Capaciteitsorgaan dat de instroom van 2.900 studenten per jaar verlaagd moet worden naar maximaal 2.700 studenten. Reden daarvoor is dat er momenteel een ‘reservoir’ van ruim 6.800 basisartsen is, doordat er jaarlijks te veel studenten instromen. Als er niks gebeurt, zal dit reservoir in 2021 toenemen tot 7.500.

Kwaliteit onderwijs onder druk

De Geneeskundestudent signaleert dat de hoge instroom de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Zeven op de tien geneeskundestudenten moeten na het behalen van hun bachelor gemiddeld een halfjaar wachten voordat ze met hun coschappen kunnen beginnen. Daarnaast worden er vaak meerdere coassistenten op een afdeling geplaatst, waardoor minder persoonlijke begeleiding mogelijk is. Zo blijkt uit een onderzoek van De Geneeskundestudent dat 57% van de coassistenten vaak weinig kan doen doordat er te veel coassistenten op een afdeling lopen.

Geen vrees voor artsentekort

In het rapport van het Capaciteitsorgaan is rekening gehouden met de vraag in de arbeidsmarkt. Als de instroom wordt verlaagd, hoeft niet te worden gevreesd voor een toekomstig artsentekort. Er zijn nu weliswaar bij een aantal vervolgopleidingen tekorten, zoals in de sociale en ouderengeneeskunde, maar dit komt niet vanwege een tekort aan basisartsen. Meer studenten aannemen voor de basisopleiding lost dit vraagstuk dus niet op. Er zijn volgens De Geneeskundestudent, LAD en KNMG andere maatregelen nodig om de instroom in de vervolgopleiding te stimuleren, zoals meer aandacht in de basisopleiding voor deze specialismen.

“Met het verlagen van de instroom in de geneeskundeopleiding zal het aantal basisartsen langzaam afnemen en wordt de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs beter gewaarborgd, zonder dat we ons zorgen hoeven maken over een tekort aan artsen”, schrijven ze in hun brief aan de minister.