skip to Main Content

Nieuw LAD-magazine verschenen


“Palliatieve zorg is doodgewoon”, vindt longarts Sander de Hosson, maar hij merkt dat praten over de dood nog in de taboesfeer zit. In het nieuwe LAD-magazine vertelt hij waarom hij regelmatig op het podium klimt om aandacht te vragen voor palliatieve zorg. “Iedere arts moet daarover kennis en kunde hebben.”

De Hosson is misschien wel de meest gevolgde dokter op Twitter. Hij vraagt op social media regelmatig aandacht voor palliatieve zorg, omdat daarin volgens hem nog veel te verbeteren is. “Geneeskundestudenten krijgen er in hun opleiding nauwelijks les over. Komt het wel aan bod, dan is het vaak maar een halve week en ligt de focus op euthanasie en palliatieve sedatie. Het menselijke aspect is zwaar onderbelicht.” Jammer, vindt De Hosson, want bij patiënten is er een grote behoefte aan praten over doodgaan.

Positionering SEH-artsen

In dit nieuwe magazine verder aandacht voor het dubbellidmaatschap dat de LAD vanaf 1 januari 2020 aangaat met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Vanaf die datum gaat de LAD de belangen van alle 700 SEH-artsen (ook degenen in opleiding) behartigen. De bedoeling is om de SEH-arts nadrukkelijker te positioneren. “De SEH-arts is binnen ziekenhuizen in twintig jaar tijd goed ‘ingeburgerd’, maar er is nog het nodige te winnen”, vertelt SEH-arts en NVSHA-bestuurslid Pol Stuart.

Andere artikelen

De LAD-achterban is breed: huisartsen, aios, medisch specialisten, klinisch technologen … ze kunnen allemaal lid worden van de LAD. Wie zijn ze en wat drijft hen? Dat lichten we voortaan uit in de nieuwe rubriek ‘LAD-lid in beeld’. Klinisch technoloog Kristian Overduin verzorgt de aftrap.
De september-editie van het LAD-magazine bevat verder een artikel over het trainingsaanbod van de LAD, dat recent is uitgebreid. Daarnaast zoomen we in ‘Podium’ in op de vraag of een verplicht coschap ouderengeneeskunde een goed idee is.

Interesse? Lees dan het magazine.