skip to Main Content

Nieuwe acties van de baan met verbeterd resultaat Cao Ziekenhuizen

Op 27 maart is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Dankzij de druk van de landelijke ziekenhuisstaking op 16 maart en de aankondiging van een tweede actiedag, besloot de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen eind vorige week het eindbod van tafel te halen. Er ligt nu een resultaat dat zorgprofessionals meer loonsverhoging, meer zeggenschap over hun rooster en een betere reiskostenvergoeding biedt. Ook is het plan om het generatiebeleid te verslechteren van tafel.

Ben je LAD-lid en val je onder de Cao Ziekenhuizen? Dan kun je nog tot 20 april 10.00 uur je stem uitbrengen. Heb je de mailing hiervoor niet ontvangen? Mail ons dan even via redactie@lad.nl. Let op: je kunt als LAD-lid alleen stemmen als je als anios, aios, arts-onderzoeker, bedrijfsarts, klinisch chemicus, klinisch fysicus, klinisch technoloog, SEH-arts, ziekenhuisarts of ziekenhuisapotheker in loondienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling werkt. Medisch specialisten kunnen niet stemmen, omdat zij onder de AMS vallen.

Op 16 maart maakten ruim 100.000 ziekenhuismedewerkers tijdens de landelijke actiedag duidelijk dat ze genoeg hebben van de hoge werkdruk en het altijd bereikbaar moeten zijn. Ze riepen de NVZ massaal op het eindbod voor de Cao Ziekenhuizen van tafel te halen en weer in gesprek te gaan met de vakbonden. Bij gebrek aan vooruitzicht werd een tweede actiedag aangekondigd voor medio april, waarvoor bijna alle ziekenhuizen en meer afdelingen zich aanmeldden. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de NVZ de vakbonden uitnodigde het overleg over de nieuwe cao te hervatten.

Stapsgewijze salarisverhoging

De bonden en de werkgeversorganisatie hebben nu een resultaat bereikt voor een cao met een looptijd van twee jaar (1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025). Terwijl de NVZ aanvankelijk 13% salarisverhoging in een aantal stappen bood maar niet voor iedereen, is het de vakbonden gelukt dat percentage te verhogen naar 15% gedurende de looptijd van de cao. Bovendien is de eerdere nivellering, waarbij hogere inkomensgroepen er minder bij kregen dan lagere inkomensgroepen, aanzienlijk verkleind. Anders dan in het eerdere eindbod kunnen nu alle medewerkers (met terugwerkende kracht) rekenen op een salarisverhoging van 5% per 1 februari 2023. Op 1 december krijgen ze nog eens 5%, maar deze salarisverhoging is vanaf IP 62 wel gemaximeerd op € 300 bruto per maand. Per 1 juni 2024 volgt voor werknemers tot IP 62 een structurele salarisverhoging van 5%. Voor werknemers vanaf IP 62 is een structurele loonsverhoging afgesproken van 2% plus € 180 bruto per maand. Verder is afgesproken dat cao-partijen opnieuw met elkaar in overleg treden als blijkt dat het koopkrachtpercentage in 2024 significant afwijkt van de afgesproken salarisverhoging in 2024.

Werkdruk en zeggenschap

Belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de onderhandelingen was het terugdringen van de werkdruk en de zeggenschap van werknemers op hun dienstrooster. Afgesproken is nu dat de roosters vanaf 1 juli 2023 drie maanden vooruit worden gepland. Zo kunnen werknemers zoveel mogelijk rekening houden met hun vakanties en voorkeuren voor vrije dagen, zodat ze werk en privé beter kunnen combineren. Ze hebben bovendien het recht onbereikbaar te zijn op momenten dat ze niet zijn ingeroosterd (tenzij ze in het rooster staan voor een bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst). Ook krijgen ze bij de invulling van de diensten en roosters de eerste keuze boven ingehuurde krachten.

Andere afspraken

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gaat per 1 juli 2023 omhoog van 8 naar 16 cent per kilometer (in het eerdere eindbod was dat 11 cent) en is nu niet meer begrensd op 30 km maar op 35 km. Het recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) is verhoogd naar functiegroep 70 (was 65). De zwangere werknemer die geen diensten meer draait vanwege haar zwangerschap, ontvangt een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT over de laatste zes maanden.
Verder zijn over de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten betere afspraken gemaakt. Nu krijgen ziekenhuismedewerkers alleen een volledige vergoeding als ze daadwerkelijk worden opgeroepen. Als ze thuis zitten te wachten, krijgen ze twee euro per uur. In de nieuwe cao ontvangen de medewerkers een vaste toeslag of vrije tijd.
De uitsluiting van bepaalde inkomensgroepen van het generatiebeleid is van de baan. En aios mogen niet meer structureel worden ingeroosterd voor 38+10 uur per week. De onkostenvergoeding voor coassistenten gaat per 1 juli dit jaar omhoog van 100 naar 150 euro per maand, net zoals voor andere WO-stages. Tot slot is afgesproken dat, na positieve besluitvorming van de minister van VWS, de AMS-partijen bekijken hoe SEH-artsen onder de werkingssfeer van de AMS kunnen worden gebracht.

Maximaal haalbare

De LAD/FBZ denkt dat het resultaat gegeven de omstandigheden het maximaal haalbare is. “De druk die zorgprofessionals samen hebben opgevoerd met de acties, heeft ertoe geleid dat we tal van verbeteringen konden overeenkomen”, aldus onderhandelaar Rob Koster. “We zijn niet met alle punten blij; zo vinden we principieel dat nivellering geen onderwerp voor een cao-tafel is, dit veroorzaakt veel onrust tussen beroepsgroepen. Maar overall gaan alle ziekenhuismedewerkers er met dit resultaat op vooruit. Een betere cao biedt de sector hopelijk duidelijkheid en meer rust, zodat iedereen zich weer ten volle kan richten op het bieden van goede zorg. Niemand is immers gebaat bij een langslepend actietraject.”

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Hoe verder?

LAD-leden kunnen hun stem uitbrengen en laten weten of ze zich kunnen vinden in de gemaakte cao-afspraken. Daarna besluit de LAD of ze de cao aangaat.