skip to Main Content

Nieuwe Cao Jeugdzorg is een feit

 

Inmiddels is de uitslag van de ledenraadplegingen van alle cao-partijen (werkgevers en werknemers) bekend: een zeer ruime meerderheid van de leden stemde in met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken geeffectueerd kunnen worden. Komende weken werken cao-partijen de tekst van het akkoord uit in een actuele cao-tekst.

Cao-partijen Jeugdzorg Nederland en vakbonden FNV, CNV en LAD/FBZ hebben met name afspraken gemaakt over salarisverbetering van alle werknemers in deze sector. Daarmee wordt in drie stappen een slag gemaakt in verbetering van koopkracht. Het eerste resultaat zien de werknemers in december 2019 op hun loonstrookje (eenmalige uitkering van 800 euro). Dit wordt gevolgd door een structurele salarisverhoging van 4% in januari 2020. In juni 2020 is er een eenmalige uitkering 200 euro.

Aan de slag voor verbetering werkomstandigheden

Een aantal inhoudelijke punten vanuit de gezamenlijke inzet van de werknemersorganisaties worden komende tijd uitgewerkt aan de arbeidstafel jeugdzorg. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over vermindering van werkdruk, werkplezier en instroom, behoud en vakmanschap van werknemers.

Het werk in de sector en de kwaliteit van de jeugdzorg staan onder druk. Cao-partijen zetten zich daarom langs meerdere sporen in voor verbetering van de arbeidspositie van werknemers.