skip to Main Content

Nieuwe pensioenactiedag op 29 mei

 

De drie vakcentrales (FNV, CNV en VCP) voeren op 29 mei actie om het kabinet en werkgevers ertoe te bewegen om met een beter voorstel te komen voor een nieuw pensioenstelsel. LAD steunt deze actie. Op vier plaatsen in Nederland vinden actiebijeenkomsten plaats.

De actiedag is een vervolg op de landelijke actiedag van 18 maart. Door de aanslag in Utrecht moest deze halverwege worden afgebroken. Nu het kabinet nog steeds niet ingaat op eisen rond AOW en pensioen vervolgen werknemersorganisaties nu hun acties.

Nieuw pensioenstelsel

Afgelopen najaar hebben werknemers en werkgevers binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. Gesproken werd onder meer over een nieuw pensioencontract, het afschaffen van de doorsneesystematiek en het hanteren van een andere rekenrente en rekenregels, zodat pensioenfondsen weer kunnen indexeren. Na intensieve onderhandelingen liepen de gesprekken in november vast. De drie vakcentrales (FNV, CNV en de Vakcentrale voor Professionals) vinden dat het kabinet de rekening en de risico’s van een aantal aanpassingen te eenzijdig bij deelnemers van pensioenfondsen neerlegt. Het risico bestaat daardoor dat het nieuwe stelsel voor bepaalde werknemers veel slechter uitpakt dan het huidige. Ook lukte het niet om goede afspraken te maken over het pensioen van zzp’ers en werknemers met onzekere contracten. Verder willen de vakcentrales de snelle stijging van de AOW-leeftijd en de één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting loslaten. LAD vindt het teleurstellend dat het kabinet en werkgevers de kans hebben laten liggen om een goed pensioenstelsel voor de toekomst neer te zetten, en steunt daarom de actiedag.