skip to Main Content

Nieuwe salarisschalen Cao Hidha

Conform de nieuwe Cao Hidha worden de salarissen per 1 oktober met 2,8 procent verhoogd. In de nieuwe salaristabellen zijn de cao-afspraken verwerkt, waaronder een extra trede. 

Salarisverhoging

Huisartsen in dienstverband krijgen per 1 oktober 2022 een structurele salarisverhoging van 2,5 procent. Daarnaast is een structurele verhoging van 0,3 procent per 1 oktober 2022 afgesproken ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Vanaf oktober 2023 volgt een structurele salarisverhoging van 1  procent. De eindejaarsuitkering wordt in 2022 verhoogd met 0,2 en in 2023 met 0,5 procent.

Andere afspraken cao

In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, overwerkvergoeding en de functiebeschrijving hidha. De nieuwe cao geldt van 1 augustus 2022 tot en met 30 april 2024. De definitieve cao-tekst publiceren we binnenkort op onze website.