skip to Main Content

AMS-onderhandelingen uitgesteld vanwege COVID-19

 

De onderhandelingen voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), die medio april zouden starten, zijn uitgesteld tot later dit jaar. De AMS is te belangrijk om in een virtuele setting te laten plaatsvinden. Bovendien liggen de prioriteiten van medisch specialisten, en de Federatie Medisch Specialisten en de LAD volledig bij COVID-19. Dat geldt uiteraard ook voor de ziekenhuisbestuurders waarmee de onderhandelingen worden gevoerd.

De Federatie Medisch Specialisten en de LAD willen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een nieuwe AMS onder andere concretere afspraken maken over gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid. Om met de NVZ tot goede en constructieve afspraken te komen, is het belangrijk om elkaar tijdens de onderhandelingen fysiek in de ogen te kunnen kijken. Een virtuele setting leent zich daar niet voor; daarvoor is de AMS te belangrijk.

Daar komt bij dat de LAD en Federatie een goed beeld willen hebben van de situatie in alle ziekenhuizen. Daarvoor is begin maart een enquête uitgezet onder de bestuurders van Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s). Deze enquête blijft voorlopig openstaan, omdat veel VMSD’s in verband met COVID-19 nog geen tijd hebben gehad om de enquête in te vullen. De Federatie en de LAD vinden het belangrijk dat iedere VMSD de gelegenheid krijgt dat alsnog te doen.