skip to Main Content

Onderhandelingen nieuwe Cao GGZ gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ zijn op 18 november gestart. De cao-partijen, waaronder de LAD/FBZ, hebben hun inzet toegelicht. Het overleg verliep constructief. Eind november en in december praten de cao-partijen verder.

De huidige cao loopt op 1 december af. Daarom zijn de cao-partijen (LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 namens werknemers; de Nederlandse ggz namens werkgevers) in overleg gegaan over een nieuwe cao. Belangrijke thema’s voor de LAD, die dit najaar input ophaalde bij artsen in de ggz, zijn waardering, de hoge werkdruk, autonomie, de inspraak van artsen en de mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling.

Loondienst aantrekkelijk houden

Daarnaast vindt de LAD/FBZ het belangrijk dat de Nederlandse ggz oog heeft voor het aantrekkelijk maken en houden van werken in loondienst. In 2019 hielden de LAD en NVvP een onderzoek onder psychiaters, waaruit bleek dat psychiaters in loondienst voor een interim bestaan kiezen of overwegen te kiezen. Redenen daarvoor waren de dienstendruk voor dienstverbanders, de administratieve lasten en het gebrek aan inspraak.
In de vorige cao werd daarom de afspraak gemaakt dat in iedere ggz-instelling een medische staf moet worden opgericht. De afgelopen twee jaar hebben de LAD en Federatie Medisch Specialisten medisch specialisten in diverse ggz-instellingen ondersteund bij de oprichting van zo’n medische staf. Een medische staf is er echter nog niet overal, en ook heeft de ggz nog steeds met veel zzp’ers te maken. De LAD/FBZ wil daarom expliciet aan de orde stellen dat goed moet worden gekeken naar de werkomstandigheden van medisch specialisten in dienstverband.

Op 26 november, 7 en 16 december praten de cao-partijen verder.