skip to Main Content

Onderhandelingen Cao SBOH in april verder

Op 14 april is er een nieuwe onderhandelingsronde gepland tussen SBOH en de LAD om tot een nieuwe Cao SBOH te komen. Cao-partijen hebben deze extra ronden nodig om voorgenomen cao-afspraken verder uit te werken en een aantal definitieve keuzes te maken over belangrijke thema’s.

Uiteraard worden leden op de hoogte gehouden van eventuele vorderingen of een akkoord. Lees hier de volledige inzet van de LAD voor deze cao