skip to Main Content

Onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH gaan van start

Op 16 december starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH voor 2021. De LAD heeft op basis van input van aios-verenigingen LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO en feedback uit de ledenraadpleging over de huidige cao, de inzet bepaald. In de inzet komen bovendien veel onderwerpen terug die ook voor 2020 in de inzet stonden. Vanwege het uitbreken van de coronacrisis is er dit voorjaar voor gekozen om een cao aan te gaan met een beperkt aantal afspraken. Hierdoor zijn destijds, naast een salarisverhoging, slechts een paar onderwerpen uit de inzet gerealiseerd.

Belangrijke thema’s voor de komende onderhandelingen zijn de vergoeding van kosten die de aios maakt tijdens de opleiding en de arbeidsduur en diensten tijdens stages . Daarnaast wil de LAD conform eerdere afspraak nu een eigen deel in de cao opnemen voor aios M+G , een groep die sinds 2019 is toegetreden tot het landelijk werkgeverschap van de SBOH.

OVA

De LAD wil tevens dat de OVA-ruimte (het percentage waarmee het budget voor personele kosten jaarlijks wordt geïndexeerd), door de SBOH volledig wordt aangewend voor verbetering van arbeidsvoorwaarden van aios. Dit is in lijn met de afspraak die in vorige cao’s is gemaakt. Tijdens de onderhandelingen moeten afspraken worden gemaakt over hoe dit percentage wordt verdeeld over het verhogen van het maandsalaris en andere verbeteringen die de LAD wil realiseren.

Pensioenfonds

In de nieuwe cao moet ook de overstap van de aios huisartsgeneeskunde naar pensioenfonds SPH per 1 januari 2021 worden verwerkt. Pensioenfonds HAIO, waar de aios huisartsgeneeskunde nu nog pensioen opbouwen, zal worden opgeheven.

Download de complete inzet van de LAD.