skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha

De LAD heeft met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha 2021-2022. De cao gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot en met juli 2022.

Er zijn afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging van 3% in drie stappen over een periode van 17 maanden. Verder worden de huidige afspraken over overwerk met de achterban geëvalueerd om na te gaan of deze nog aansluiten bij de praktijk. Daarnaast is afgesproken een werkgroep van LAD en LHV in te stellen om samen richting de NZa op te trekken in verband met een passende vergoeding voor zowel de Hidha als praktijkhouder voor het verrichten van diensten in de avond-, nacht- en weekend.

De Hidha-leden kunnen komende weken hun stem uitbrengen over de afspraken in het onderhandelingsresultaat. De uitslag publiceren we begin juli op onze website.