skip to Main Content

Onderhandelingstraject nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart

Op 30 september vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. VGN (namens werkgevers) en de vier werknemersorganisaties (LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) hebben hun wensen voor de nieuwe cao toegelicht.

De huidige Cao Gehandicaptenzorg liep op 1 oktober van dit jaar af, dus is het overleg voor een nieuwe cao weer gestart. De aftrap op 30 september was vooral bedoeld om te verkennen over welke onderwerpen alle partijen in de nieuwe cao afspraken willen maken. FBZ (de partij die bij deze cao namens LAD aan tafel zit) zet voor dit traject in op een aantal thema’s waaronder koopkrachtverbetering, gezond en veilig werken, inschaling/functiewaardering, zeggenschap en professionaliteit. Lees de gehele inzet van FBZ.

Op 14 oktober praten de partijen verder. Dan komen o.a. de onderwerpen balans werk/privé en afbouwen van werk voorafgaand aan pensionering aan bod.