skip to Main Content

Onze 5 wensen voor het regeerakkoord

Op maandag 29 januari heeft de LAD met het oog op de huidige kabinetsformatie informateur Ronald Plasterk een brief gestuurd met vijf belangrijke wensen die in onze ogen een plek moeten krijgen in het regeerakkoord van een nieuw kabinet.

Het gaat om de volgende wensen:

1. Durf keuzes te maken

Volgens de laatste prognoses stijgt het tekort aan zorgmedewerkers in 2033 naar 190.000. Daar komt nog bij dat de zorgvraag de komende tien jaar verdubbelt. Met de toenemende werkdruk in het verschiet is de LAD van mening dat de politiek keuzes moet durven maken en een debat moet starten over de vraag welke zorg wel en niet kan worden geleverd en hoe de zorg moet worden georganiseerd. Zorgprofessionals moeten daarbij nauw worden betrokken.

2. Investeer in goede arbeidsvoorwaarden

Het personeelstekort in de zorg blijft groeien; de uitstroom blijft hoog, zowel bij jonge als oude zorgprofessionals. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt de LAD. Het is van belang de hoge werkdruk en een ongezonde werk-privébalans te lijf te gaan en aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden te creëren. Dit alles met het doel om zodat nieuwe mensen kunnen worden aangetrokken en bestaande zorgprofessionals het vak niet verlaten.

3. Spreek werkgevers aan op het creëren van een gezond en veilig werkklimaat

We willen dat de politiek werkgevers aanspreekt op een gezond en veilig werkklimaat. Zorgverleners moeten met plezier en onder gezonde omstandigheden hun werk kunnen doen en kunnen meepraten over de inrichting van het werk.

4. Dring de administratieve lasten- en regeldruk terug

De administratieve lastendruk in de zorg is dermate dat artsen minder tijd voor de patiënt hebben, terwijl die tijd al zo kostbaar is, en daardoor minder werkplezier ervaren. De LAD pleit voor het verminderen van regeldruk en administratieve lasten door overbodige regels af te schaffen.

5. Investeer in technologie

Verder vinden wij dat er meer moet worden geïnvesteerd in technologische ontwikkelingen in de zorg. Want meer technologie kan een bijdrage leveren aan efficiënter werken, zodat zorgprofessionals meer tijd creëren voor directe patiëntenzorg.