skip to Main Content

Op weg naar Individueel Keuzebudget binnen de jeugdzorg

Conform de Cao Jeugdzorg 2021-2023 voeren cao-partijen een Individueel Keuze Budget (IKB) in. Om de invoering zorgvuldig te laten verlopen is na overleg met de werkgevers de invoeringsdatum verplaatst van 1 juni 2023 naar 1 januari 2024. Er komt voor werkgevers en werknemers voorlichtingsmateriaal beschikbaar over de introductie van het IKB Jeugdzorg.

In het cao-akkoord is afgesproken dat de cao-partijen de opzet en invulling van deze regeling nader bepalen. Samen met IKB-specialisten én collega’s uit de praktijk geven zij de regeling verder invulling. Met hen wordt onderzocht wat in de praktijk nodig is om het IKB in te voeren.

Meer regie en keuzevrijheid

Met het IKB krijgen jeugdzorgmedewerkers meer regie en keuzevrijheid binnen hun arbeidsvoorwaarden. Een aantal arbeidsvoorwaarden zal worden omgezet in een budget. Hiermee kunnen jeugdzorgmedewerkers naar eigen inzicht en behoefte hun budget inzetten, passend bij hun levensfase. Denk bijvoorbeeld aan vrije tijd of een uitkering in geld.

Zodra de invulling van de regeling bekend is volgt meer informatie.