skip to Main Content

Gezamenlijke oproep vakbonden en werkgevers: ‘Investeer nu in zorgprofessionals’

‘Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals’, is de gezamenlijke oproep van een aantal vakbonden (waaronder FBZ) en werkgeversorganisaties in de zorg. Op dinsdag 5 juli boden ze Tweede Kamerleden een pamflet aan waarin ze vragen geld vrij te maken voor betere arbeidsvoorwaarden en werk te maken van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’.

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg laat zich voelen in alle zorgsectoren: zowel in de gehandicaptenzorg als in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, umc’s en algemene ziekenhuizen. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het personeelstekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend mensen in 2030. Door de vergrijzing zullen de zorgvraag en zorgzwaarte alleen nog maar verder toenemen en dus is het nodig de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor nieuwe en huidige zorgprofessionals.

Integraal uitvoeren SER-advies

Vakbonden (FBZ, FNV, CNV en NU’91) en werkgeversorganisaties (ActiZ, NVZ, NFU, VGN en de Nederlandse ggz) vragen in het pamflet daarom gezamenlijk aan het kabinet te investeren in zorgprofessionals. Het pamflet werd op 5 juli aangeboden aan de vaste commissie van VWS, vooruitlopend op het overleg in de Tweede Kamer op 6 juli over de arbeidsmarkt in de zorg. FBZ, de vakbond voor hoogopgeleide zorgprofessionals waarbij de LAD is aangesloten, tekende het pamflet ook namens LAD-leden. De LAD en FBZ vinden het belangrijk dat het kabinet de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’ integraal uitvoert. In dat advies geeft de SER aan dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie, zodat er minder regeldruk is. Daarnaast wordt geadviseerd structureel extra budget te genereren voor betere arbeidsvoorwaarden. De werkgevers- en werknemersorganisaties deelden eerder, namens alle zorgprofessionals, in een brief aan de Kamerleden hun zorgen over de arbeidsmarktproblematiek.

Meer informatie