skip to Main Content

Over extra verlofsparen of eerder uittreden in de gehandicaptenzorg

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Eerder stoppen met werken en verlofsparen’ aangenomen. Wat betekent dit voor de gehandicaptenzorg? In dit bericht geven cao-partijen ook aan welke onderwerpen ze op dit gebied op basis van afspraken uit de Cao Gehandicaptenzorg uitwerken.

Op individueel niveau afspraken over verlofsparen of eerder uittreden

Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer kunnen werkgevers en werknemers op individueel niveau afspraken maken over extra verlofsparen en/of eventueel eerder uittreden door gebruik te maken van extra fiscale ruimte. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. In 2023 gaat daarnaast het onderdeel ‘bedrag ineens’ in. Dit is een eenzijdig recht van de werknemer. Op rijksoverheid.nl is meer achtergrondinformatie te lezen over de nieuwe wet.

Werkgroep cao-partijen onderzoekt mogelijkheden eerder stoppen voor werknemers met een zwaar beroep

Conform de Cao Gehandicaptenzorg werken cao-partijen afspraken uit over de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt om eerder te stoppen met werken voor werknemers met een zwaar beroep. Een werkgroep met deelnemers namens cao-partijen bespreekt welke verschillende mogelijkheden passend zijn voor de gehandicaptenzorg. Uitgangspunt is te komen tot afspraken die op de langere termijn bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers maar op korte termijn ook mogelijkheden biedt om eerder stoppen met werken voor medewerkers met een zwaar beroep die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op doorwerken tot de verhoogde pensioenleeftijd. De werkgroep onderzoekt ook de mogelijkheden van sectorsubsidie van de overheid voor duurzame inzetbaarheid.

De uitkomsten van de werkgroep en de mogelijkheden voor implementatie nemen de cao-partijen mee bij de onderhandelingen over de nieuwe cao.