skip to Main Content

Overleg AMS wordt vervolgd als er meer duidelijkheid is over Cao Ziekenhuizen

De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aangegeven het overleg voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) pas te willen vervolgen zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Zolang we niet weten wat het vertrekpunt is, is het lastig om nu concrete afspraken te maken over bijvoorbeeld gezond en veilig werken.

In oktober formuleerden de Federatie, LAD en NVZ een gezamenlijke bestuurlijke opdracht die het vertrekpunt vormt voor de nieuwe AMS. We spraken daarin onder andere af een betere naleving van de AMS te realiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de maximale arbeidsduur, de waarneemregeling, de afbouwregeling nachtdiensten en de afstemming over productieafspraken in verhouding tot de beschikbare formatie.

Eindbod NVZ

De afgelopen maanden hebben we diverse keren overleg gevoerd met de NVZ over de AMS. Nu de onderhandelingen voor de Cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen, is het verstandiger de uitkomst daarvan eerst af te wachten voordat we verdergaan. De NVZ heeft namelijk een eindbod neergelegd voor een nieuwe cao dat vergaande nivellering bevat en een inkomensgrens stelt aan het generatiebeleid. Belastbaarheid is in onze ogen echter niet inkomensafhankelijk.
Omdat de Cao Ziekenhuizen de basis is voor de doorvertaling in de AMS, willen we weten wat het vertrekpunt is als het gaat om salaris, gezond en veilig werken en de impact daarvan op medisch specialisten.

Ultimatum

De vakbonden die aan tafel zitten bij de Cao Ziekenhuizen (waaronder de LAD/FBZ) stuurden eerder deze week een ultimatumbrief naar de NVZ. Als de NVZ voor 21 februari niet met een beter voorstel komt, wordt een actietraject gestart.