skip to Main Content

Overleg Cao Ziekenhuizen geklapt

Ondanks grote druk van artsen en andere zorgprofessionals, bewoog de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tijdens een extra ingelast overleg op 24 december onvoldoende op de loonparagraaf voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Er is dus meer druk nodig om tot een evenwichtiger cao-voorstel te komen. De LAD/FBZ beraadt zich na de jaarwisseling samen met de andere werknemersorganisaties op het vervolg en zal haar leden dan z.s.m. verder informeren.

Het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen loopt sinds de start al moeizaam. Tijdens het vorige overleg op 17 december deed de NVZ een voorstel voor de loonparagraaf, waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Tijdens het overleg op 24 december is hierover gesproken, maar nog steeds ligt er een voorstel dat voor de LAD-achterban tot koopkrachtverlies leidt.
Dat LAD-leden zich grote zorgen maken, blijkt wel uit de petitie die deze week werd gestart en die in een paar dagen tijd door maar liefst 3.000 zorgprofessionals (waaronder 2.000 LAD-leden) werd getekend, waaronder a(n)ios, SEH-artsen, medisch specialisten, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen, ziekenhuisapothekers en andere LAD-leden.

Teken de petitie

Het is spijtig dat de overbelaste zorgprofessionals die de zorg draaiende houden nu nog geen enkel zicht hebben op verbeteringen. Daarom is het belangrijk de druk te blijven opvoeren. Vindt u ook dat er een goede cao moet komen voor alle zorgprofessionals en heeft u de petitie nog niet getekend? Doe dit dan alsnog via www.lad.nl/petitiecaoziekenhuizen.