skip to Main Content

Overleg nieuwe AMS binnenkort van start

Ruim 600 medisch specialisten hebben input gegeven voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Op basis van die input gaan de Federatie Medisch Specialisten en de LAD binnenkort in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Dit voorjaar werd een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Momenteel werken de cao-partijen aan een tekst voor de nieuwe cao. De nieuwe cao is het vertrekpunt voor de doorvertaling in de AMS.

De meeste medische specialisten die input hebben gegeven voor de nieuwe AMS, gaven aan de financiële ruimte uit de cao te willen gebruiken voor een structurele loonsverhoging, gevolgd door concrete afspraken over gezond en veilig werken, zoals (deels betaald) generatieverlof. In de top 3 staat ook de wens om de eerste stappen te zetten richting het terugbrengen van de werkweek naar 36 uur.