skip to Main Content

Overleg nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 12 september hebben de werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV met Jeugdzorg Nederland overleg gevoerd over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De huidige cao voor bijna 33.000 jeugdzorgwerknemers loopt eind dit jaar af.

Het overleg biedt voldoende basis om op essentiële onderwerpen verder te praten. Ook inflatiecompensatie over 2023 is bespreekbaar.

De komende onderhandelingen vinden plaats op 21, 28 en 29 september, en 2 oktober.