skip to Main Content

Overuren tijdens COVID-19 crisis

 

De LAD heeft de afgelopen weken diverse signalen gekregen van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen over overuren tijdens de COVID-19 crisis. Volgens de AMS mogen medisch specialisten maximaal 52 uur en bij uitzondering 55 uur per week werken. Een aantal medisch specialisten heeft echter fors meer uren gewerkt. Onder normale omstandigheden mogen ze die overuren compenseren in tijd. Het aantal te compenseren uren is echter zo omvangrijk dat de continuïteit van zorg in gevaar kan komen als medisch specialisten hun uren nu allemaal zouden compenseren; zeker met het oog op de zorg die moet worden ingehaald en een mogelijk tweede COVID-19 golf.

Meerdere medisch specialisten hebben bij de LAD het signaal afgegeven tijd nodig te hebben om te recupereren. De LAD vindt het belangrijk om te bespreken hoe ziekenhuizen hiermee kunnen omgaan, zodat medisch specialisten dit niet zelf hoeven aan te kaarten; ze hebben op dit moment immers hun handen vol aan het opstarten van de reguliere zorg. De LAD heeft daarom bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aangegeven in gesprek te willen om te kijken hoe met de vele overuren kan worden omgaan.