skip to Main Content

Reactie LAD op Prinsjesdag: “Discussie over toekomst zorgstelsel is essentieel”

Dat het kabinet vooral focust op het vergroten van de koopkracht op korte termijn, is volgens LAD-voorzitter Suzanne Booij begrijpelijk. Maar structurele keuzes voor de lange termijn zijn volgens haar ook nodig – zeker in de zorg. “We moeten een maatschappelijke discussie voeren over de vraag welke zorg we in de toekomst kunnen blijven leveren, zodat ons zorgstelsel goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.”

In aanloop naar Prinsjesdag maakten cijfers duidelijk voor welke uitdagingen het kabinet staat: de inflatie bevindt zich op een historisch hoogtepunt, het aantal huishoudens met schulden nadert de 1 miljoen en de energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dat het kabinet zelfs met een pakket van 17 miljard euro voor koopkrachtverbetering niet alles kan compenseren, kwam dan ook niet echt als een verrassing.

Ambitie om de zorg te hervormen

De uitgaven voor de zorg zijn, net als in voorgaande jaren, de grootste kostenpost: de VWS-begroting voor 2023 komt uit op ruim 90 miljard euro. Het kabinet wil de stijgende uitgaven van de zorg op lange termijn afremmen en heeft de ambitie de zorg te hervormen. ‘Passende zorg als norm’ is daarbij het credo, maar veel moet nog nader worden uitgewerkt.
Booij staat pal achter de ambitie, maar roept het kabinet op niet te lang te wachten met de invulling daarvan. “Net als in veel andere sectoren staan we ook in de zorg voor grote uitdagingen. Het personeelstekort en het verzuim zijn groot en uit cijfers van de Stichting IZZ blijkt dat 40 procent wel eens overweegt de zorg te verlaten. Daarnaast zien we dat de zorgvraag alleen maar verder toeneemt. Kortom: alles in de zorg stijgt, maar er zit natuurlijk wel een plafond aan die stijging. Die keer je niet zomaar om door de zorg nóg efficiënter te organiseren of door te hoge verwachtingen te hebben van digitalisering.”
Volgens Booij is de tijd meer dan rijp om een maatschappelijke discussie te voeren over de vraag welke zorg we in de toekomst kunnen blijven leveren, zodat ons zorgstelsel goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. “Dat vraagt om moeilijke en ik denk soms ook pijnlijke keuzes. Maar hoe langer we die keuzes uitstellen, hoe nijpender de situatie wordt voor zowel patiënten als zorgprofessionals.”

Betrek zorgprofessionals

Booij benadrukt dat het belangrijk is om zorgprofessionals te betrekken bij de keuzes die in de toekomst worden gemaakt. “De bevlogenheid van zorgprofessionals is hoog, maar ze voelen zich niet altijd goed betrokken bij beslissingen die worden genomen. Dat gaat ten koste van hun werkplezier. We hebben alle zorgprofessionals de komende jaren keihard nodig, dus is het belangrijk om hen serieus te nemen en in hen te blijven investeren. De SER gaf vorig jaar al aan dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie, zodat er minder regeldruk is. Neem zorgprofessionals dus serieus en zet ze aan het roer. Aan cao-tafels is dat een van onze belangrijkste speerpunten.”

Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord biedt volgens Booij goede aanknopingspunten om de maatschappelijke discussie over de toekomst van ons zorgstelsel te voeren. “Het is goed dat daar door zoveel partijen samen aan is gewerkt, want we zullen het in de toekomst ook samen moeten doen.”