skip to Main Content

Routekaart helpt ziekenhuizen te sturen op uren

In de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 is afgesproken dat voor meer regie op roosters, gezond roosteren en sturen op herstel van medewerkers dat te veel of te weinig gewerkte uren over een kortere periode worden verrekend. Sociale partners binnen Arbeidsmarktfonds StAZ hebben de routekaart Sturen op uren ontwikkeld. Deze routekaart geeft ziekenhuiswerkgevers een concreet stappenplan om hieraan handen en voeten te geven.

Duurzame inzetbaarheid

Sturen op uren leidt tot zorgvuldiger omgaan met de uren die een medewerker werkt, het beheersen van de plus- en min-uren en een betere sturing op verlofuren. Dit ondersteunt duurzame inzetbaarheid en zorgt voor een gezondere planning en betere bezetting.

Zes stappen

De routekaart bestaat uit zes stappen:

Stap 1: Het roosteren en plannen als een proces inrichten
Stap 2: Van Jaaruren-systematiek (JUS) naar Kwartaaluren-systematiek (KUS)
Stap 3: Werken met heldere roosterdeadline, geeft stabiliteit aan het rooster
Stap 4: Flexibiliteit bewust inrichten geeft zuurstof in het rooster
Stap 5: Organiseer een plan, een controle-cyclus en een landingsplek voor kwaliteitsverbetering in de vorm van een maandafsluiting
Stap 6: Verbeter het rooster en planproces met de serious roostergame

Meer weten?

Bekijk of download de routekaart.