skip to Main Content

Ruime meerderheid LAD stemt in met afspraken nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de LAD-leden stemt in met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. Het onderhandelingsresultaat kwam eind maart tot stand nadat de onderhandelingen werden hervat onder druk van de aankondiging van een tweede landelijke stakingsdag.

Conform de afspraken in het onderhandelingsresultaat krijgen alle ziekenhuiswerknemers meer loonsverhoging, meer zeggenschap over hun rooster en een betere reiskostenvergoeding. Wel zetten de leden opnieuw een kanttekening bij verbeteringen in het onderhandelingsresultaat die gedifferentieerd uitpakken voor de verschillende beroepsgroepen.

Deze week werd bekendgemaakt dat de leden van de drie andere vakbonden hadden ingestemd. Dat gold ook voor de leden van werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Met de andere cao-partijen gaat LAD/FBZ komende tijd aan de slag om de precieze cao-tekst uit te werken.

“We hopen dat betere arbeidsvoorwaarden het voor werknemers aantrekkelijk maakt om in het ziekenhuis te blijven of komen werken. De nieuwe cao is een mooie stap en geeft werknemers rust en duidelijkheid, maar er is nog veel werk aan de winkel”, aldus onderhandelaar Rob Koster.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 februari 2023 en loopt tot en met 31 januari 2025.