skip to Main Content

Salarisstijging Cao UMC: werknemersorganisaties overwegen juridische stappen

De LAD heeft op 29 november samen met vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV voor de derde keer overleg gevoerd met de NFU over de in de Cao UMC afgesproken loonstijging voor 2023. Voor de werknemersorganisaties is en blijft de afspraak volstrekt helder: minimaal de CPI-afgeleid 2022 (de consumentenprijsindex) volgens de laatste Prinsjesdagraming 2022, die 11,3% bedraagt. Over dat percentage zijn de cao-partijen het eens. De NFU heeft echter aangegeven deze afspraak niet te zullen nakomen. 

In november 2021 werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC, die op 1 januari 2022 van kracht werd. In dat akkoord is afgesproken dat de collectieve salarisverhoging voor 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt.
De NFU heeft in een eerder overleg al aangegeven dat zij streeft naar een gelijke structurele loonsverhoging en een gelijke ingangsdatum voor alle medewerkers, met als beoogde datum 1 januari 2023. De LAD heeft zich hard gemaakt voor dit uitgangspunt en is blij dat de NFU hier ook aan hecht. De NFU geeft echter ook aan dat zij de overheidsmaatregelen voor compensatie van de koopkracht wil meewegen in de salarisverhoging en dat zij de 11,3% niet kan betalen.

De werknemersorganisaties hebben in het cao-akkoord echter geen vrijblijvende afspraak gemaakt. In het overleg hebben ze benadrukt dat de NFU zich niet aan deze afspraak kan onttrekken. Daarom is nogmaals aangegeven dat we vasthouden aan de afspraak in de cao. Samen met de andere werknemersorganisaties beraden we ons nu op verdere stappen. Een gang naar de rechter om de afspraken af te dwingen sluiten wij niet uit.