skip to Main Content

Stevige eerste ronde Cao Jeugdzorg

Op 3 februari 2021 hebben de vakbonden (FNV, CNV en LAD/FBZ) voor het eerst onderhandeld met de werkgevers (Jeugdzorg Nederland) over de nieuwe Cao Jeugdzorg.

Ondanks de goede sfeer, was de boodschap van werkgevers keihard. Ze zetten in op 0% loonsverhoging. Daarnaast stelden werkgevers in hun inzetbrief voor een aantal zaken te verslechteren:

  • Afschaffen van vergoeding van de vakbondscontributie
  • Het percentage doorbetaling bij ziekte omlaag
  • De oude transitievergoeding uit de cao vervangen door de nieuwe (deze is ongunstiger voor werknemers)
  • Het invoeren van een jaaruren-systematiek, waarmee overwerkvergoeding (deels) komt te vervallen.

Daarnaast loopt het loon nu al achter op de inflatie, wordt de pensioenpremie verhoogd en is de zorgbonus van 1000 euro door werkgevers niet aangevraagd voor medewerkers in de gecertificeerde instellingen.

Reactie bonden op de inzet van werkgevers

We hebben flink doorgevraagd over de inzet van werkgevers om zaken duidelijker te krijgen. Daarbij hebben wij onze reactie gegeven op de nu belangrijkste zaken: geld en decentraliseren van cao-afspraken.

De optelsom van 0% loon en de voorgestelde verslechteringen leidt tot een forse achteruitgang in inkomen van werknemers. Dit is voor vakbonden een onbegaanbare weg. Bepaalde zaken niet langer centraal in de cao afspreken leidt tot rechtsongelijkheid, onrust en concurrentie op arbeidsvoorwaarden en daarmee het risico op verslechteringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Een eerste voorbeeld is dat werkgevers over thuiswerken versus reiskosten geen centrale regeling willen afspreken.

Vakbonden hebben aangegeven teleurgesteld te zijn in de werkgevers. Na de gezamenlijke acties in het vorige cao-traject hebben we vast moeten stellen dat er door werkgevers geen vervolg gegeven is aan het stellen van grenzen aan verdere afbraak en tekorten in de jeugdzorg. Nog steeds gaan werkgevers contracten aan onder de kostprijs. Nog steeds trekken werkgevers geen gezamenlijke grens. Nog steeds laten werkgevers toe dat zij uitgespeeld worden. Nog steeds zijn er weinig rechtszaken over de tarieven en nog steeds roept men niet de hulp van de bonden en het personeel in om een vuist te maken tegen de te lage tarieven.

De vakbonden maken zich sterk voor een passende waardering voor de werknemers in de jeugdzorg op alle fronten, ook financieel. We verwachten van werkgevers dat ook zij zich, na een landelijke staking in samenwerking, steviger positioneren. Werkgevers zijn immers contractpartners van gemeenten en zijn daarin niet vleugellam. Het is niet reëel om tekorten en bedrijfsvoering recht te trekken via verslechteringen in de cao.

Nieuwe inzet

Werkgevers hebben na onze reactie aangegeven dat zij bereid zijn een aangepaste inzet te doen, waaruit blijkt dat er geen bedoeling is voor een achteruitgang. Het loonbod van 0% handhaven werkgevers echter wel.

Waar lijken onze gedachten wel op elkaar?

Bonden en werkgevers lijken wel een gezamenlijke gedachtenlijn te hebben om de cao in te richten met meer regelvrijheid voor werknemers. Wat dit precies inhoudt is nog niet besproken.

Nog onbesproken

Het gros van de onderwerpen is (nog) niet besproken. Denk bijvoorbeeld aan werkdrukvermindering, duurzame inzetbaarheid of een regeling voor zwaar werk.

Afgesproken is de nieuwe inzet van werkgevers af te wachten. Aan de hand daarvan gaan we opnieuw in gesprek.