skip to Main Content

Landelijke handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 ook voor VVT


Voor werkgeversorganisaties en vakbonden in de VVT staat voorop dat medewerkers veilig hun werk moeten kunnen uitvoeren. Uitgangspunt is en blijft dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn om veilig te kunnen werken. Cao-partijen in de VVT hebben zich inmiddels geschaard achter de landelijk vastgestelde handreiking Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19. Daarmee kunnen werknemers in verschillende zorgsectoren, waaronder de VVT, nagaan hoe te handelen.

De handreiking bestaat uit een stroomschema op basis waarvan zorgprofessionals kunnen bepalen of ze veilig zorg kunnen verlenen. Het schema gaat zowel in op situaties waarin PBM volgens de richtlijnen gebruikt moeten worden als voor situaties waarin de zorgprofessional zelf beslist dat het gewenst is om met PBM te werken – ook als dat volgens de RIVM-richtlijn niet per se noodzakelijk is. Een belangrijk uitgangspunt in de handreiking is dat zorgprofessionals voldoende en de juiste PBM krijgen van de organisatie waarvoor ze werken.

Bekijk de handreiking met het stroomschema.