skip to Main Content

Teken de petitie om te zorgen voor een beter Cao Ziekenhuizen-voorstel

Alle ziekenhuiswerknemers zetten zich samen in om de zorg overeind te houden, maar als het aan de NVZ ligt, betalen de hoogopgeleide zorgprofessionals de rekening voor de salarisverhoging in de nieuwe Cao Ziekenhuizen. De LAD wil dat er voor alle zorgprofessionals een beter cao-voorstel komt. Vindt u dat ook, bent u LAD-lid en werkt u in een algemeen ziekenhuis? Help dan de druk vergroten en teken de petitie voor 24 december.

Wat is er aan de hand?

De cao-partijen zijn in de zomer in overleg gegaan over een nieuwe cao. De NVZ maakte meteen duidelijk dat ze geen financiële ruimte heeft voor een inkomensverbetering. Op 17 december heeft de NVZ een bod neergelegd, waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Kort gezegd: bepaalde groepen gaan er 4,5% – 7,5% op vooruit, terwijl functiegroepen vanaf FWG 70 er in een periode van 18 maanden 0,9% bij krijgen en vanaf FWG 80 zelfs 0,6% of nog minder. Afgezet tegen de inflatie betekent dat netto fors verlies van uw koopkracht. Op 24 december praten de partijen verder. Om te voorkomen dat het bij dit slechte cao-voorstel blijft, moeten we vóór die tijd samen de druk opvoeren.

Waarom zijn we tegen dit voorstel?

  • Natuurlijk vinden we het belangrijk dat bepaalde groepen, zoals verpleegkundigen, erop vooruitgaan. Maar een loonsverhoging van de ene groep mag nooit worden ‘opgehoest’ door een andere groep. Dat staat haaks op het principe van een cao.
  • In de vorige cao zijn we, ondanks kritische geluiden van LAD-leden, akkoord gegaan met loondifferentiatie, maar hebben we de NVZ laten weten dat dat wat ons betreft eenmalig was. Helaas komt de NVZ nu opnieuw met een voorstel voor loondifferentiatie, dat nog veel stappen verdergaat: het blijft niet bij inkomensbehoud, maar het betekent een achteruitgang in koopkracht. Bovendien wil de NVZ deze lijn de komende jaren verder doorzetten.
  • In september liet minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer weten dat een structurele loonsverhoging van 2,5% voor alle medewerkers in de zorg tot de mogelijkheden behoort op basis van de reguliere arbeidsvoorwaardenruimte. Los daarvan heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld om inkomens van middengroepen te verbeteren. Dit onevenwichtige loonbod sluit daar niet op aan.
  • De NVZ heeft aangegeven in komende cao’s verdere stappen te willen zetten om de salarisachterstand van de middengroepen te beperken. We vinden dat begrijpelijk, maar niet als het ten koste gaat van andere zorgprofessionals. Als we willen voorkomen dat dit bod een trend wordt voor de komende jaren, moeten we dit nu een halt toeroepen.
  • Zorgprofessionals staan dagelijks bloot aan een enorme werkdruk. Terwijl zij iedere dag alles op alles zetten, krijgen ze met dit bod geen blijk van waardering en wordt bovendien tweespalt gezaaid.

Wat kunt u doen?

Bent u LAD-lid en werkt u in een algemeen ziekenhuis?

  1. Teken de petitie om aan te geven dat u het loonbod van de NVZ onacceptabel vindt.
  2. Maak uw onvrede bekend door deze kerstboodschap te mailen naar uw raad van bestuur. De raden van bestuur van alle algemene ziekenhuizen vormen samen de NVZ, dus hoe meer kerstboodschappen er worden verstuurd, hoe groter de druk!