skip to Main Content

Tekst AMS 2023 definitief

De tekst voor de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2023 (AMS 2023) is definitief. Samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben de LAD en Federatie Medisch Specialisten het principeakkoord uit 2023 en het onderhandelaarsakkoord dat begin dit jaar werkt bereikt, verwerkt in de nieuwe AMS-tekst.

Welke afspraken zijn in de nieuwe AMS verwerkt?

  • In de AMS 2023 is een separaat hoofdstuk toegevoegd over duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 5). Daar zijn de afspraken over het persoonlijk keuzebudget en het goede gesprek vastgelegd en wordt een expliciete verbinding gemaakt met de bijlage over gezond en veilig werken.
    Sinds 1 mei 2024 is het mogelijk om het persoonlijk keuzebudget in te zetten.
  • De salaristabellen en andere vergoedingen zijn aangepast conform de afspraken in de akkoorden uit 2023 en 2024.

Welke afspraken zijn niet in de nieuwe AMS verwerkt?

Niet alle afspraken zijn in de AMS opgenomen, omdat sommige afspraken procesmatig zijn en geen onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden van de individuele medisch specialist. De AMS-partijen willen de komende tijd hard werken aan de uitvoering van deze afspraken. Zo zullen ze verder invulling geven aan het onderzoek naar de normalisering van de werkweek, komt er een campagne over een goede naleving van de AMS en wordt de afbouwregeling nachtdiensten geëvalueerd. Ook gaan de LAD en Federatie met de NVZ in gesprek over de balans tussen werken in de (nacht)diensten en de reguliere werkzaamheden.

Bekijk de nieuwe AMS-tekst