skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao GGZ gepubliceerd

 

De tekst van de nieuwe Cao GGZ 2019-2021 is zowel als webversie als pdf beschikbaar. In de cao-tekst zijn alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord verwerkt. De cao bevat onder meer de nieuwe salaristabellen. Ook de inspraak van medisch specialisten is officieel in de cao vastgelegd.

Op 6 juli werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ, waarin onder meer een salarisverhoging van gemiddeld 3,3 procent per jaar is afgesproken. Daarnaast spraken de cao-partijen af dat er een onderzoek wordt gestart naar gezonde roosters en belastende diensten. Een belangrijke mijlpaal is bovendien dat de inspraak van medisch specialisten in de cao is verankerd. Afgesproken is dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten heeft. Oftewel: in iedere ggz-instelling moet een medische staf komen.

Cao-tekst en app

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen alle afspraken in een nieuwe cao-tekst verwerkt. De app voor de vernieuwde Cao GGZ is intussen ook herzien. In de app zijn alle afspraken uit de cao (zoals bijzondere toeslagen, het aantal vrije dagen, de werktijden, etc.) makkelijk op te zoeken. Daarnaast bevat de app handige rekentools, bijvoorbeeld voor het aantal te werken uren, het Levensfasebudget en de onregelmatigheidstoeslag.

Ondersteuning bij opzetten medische staf

Nu de cao-tekst gepubliceerd is, vinden de NVvP, LAD en Federatie Medisch Specialisten het van groot belang dat er ook daadwerkelijk in iedere ggz-instelling een medische staf komt. Daarom hebben de drie organisaties de handen ineen geslagen om medisch specialisten hierbij de komende tijd te ondersteunen via een gezamenlijk project, waar u later dit jaar meer over hoort.

Wilt u een medische staf oprichten en heeft u daar nu al hulp bij nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Federatie/LAD via 088- 13 44 112. Lees ook het artikel in het laatste nummer van De Psychiater, waarin de Parnassia Groep vertelt hoe zij de oprichting van een Vereniging Medische Staf aanpakken.