skip to Main Content

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao UMC. De tekst is intussen gereed.

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het akkoord van 12 november 2021 verwerkt, waaronder de salarisparagraaf, de scholingsafspraken en toelages. Daarnaast is aan de nieuwe cao het aparte hoofdstuk met bijzondere bepalingen voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici (hoofdstuk 14A) toegevoegd, dat in februari al werd vastgesteld.

De app voor de Cao UMC wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.