skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao Hidha beschikbaar

De tekst van de nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 augustus 2022 tot 30 april 2024, is beschikbaar. Hierin zijn alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord uitgewerkt, waaronder de salarisafspraken, de overwerkvergoeding en de afspraken over duurzame inzetbaarheid.

In augustus bereikten de LAD en LHV een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Hidha. Hierin werden onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • Salarisverhoging: Per 1 oktober 2022 krijgen Hidha’s een structurele salarisverhoging van 2,5%. Daarnaast is een structurele verhoging van 0,3% per 1 oktober 2022 afgesproken ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Per 1 oktober 2023 volgt een structurele salarisverhoging van 1%. De eindejaarsuitkering wordt in 2022 verhoogd met 0,2% en in 2023 met 0,5%. Er wordt een extra (negende) trede toegevoegd aan het loongebouw.
  • Duurzame inzetbaarheid: Werknemers komen jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250 euro (naar rato van het dienstverband).
  • Overwerkvergoeding: De termijn om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding wordt aangepast van 13 naar 8 weken. Zwangere werknemers kunnen na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen krijgen.
  • Functiebeschrijving Hidha: In het onderhandelaarsakkoord zijn ook de concept functiebeschrijving Hidha en een concept addendum opgenomen. De afgelopen jaren bleek grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken. Om die reden is eerder een gezamenlijke werkgroep van de LAD en de LHV ingesteld. De werkgroep heeft het traject van de functiebeschrijving voor de Hidha inmiddels afgerond. Bij dit traject, onder begeleiding van FWG Professional People, waren ook Hidha’s betrokken.

Bekijk de tekst van de nieuwe Cao Hidha.