skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao Zorg van de Zaak gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao Zorg van de Zaak 2023 is definitief vastgesteld. In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het aangepaste onderhandelingsakkoord uitgewerkt, waaronder de salarisafspraken.

Nadat het merendeel van de LAD-leden niet instemde met het onderhandelingsresultaat zaten de cao-partijen opnieuw met elkaar om de tafel. Op 12 januari 2023 bereikten De LAD en de andere werknemerspartijen met de werkgever Zorg van de Zaak een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao. Daarin werd afgesproken dat alle werknemers in 2023 een salarisverhoging van 4 procent krijgen in plaats van 3 procent. Deze aanpassing heeft ervoor gezorgd dat leden wel instemden. Ondertussen is de cao-tekst uitgewerkt en definitief vastgesteld.

Verbeteringen cao

Deze salarisverhoging is als volgt opgebouwd; 3% per 1 januari; 0,75% per 1 oktober en 0,25% per 1 december. Daarnaast ontvangen werknemers twee keer een eenmalige uitkering bovenop de bestaande geldelijke netto beloning. Verder wordt de thuiswerk- en reiskostenvergoeding verhoogd en zijn er werkafspraken gemaakt over onderwerpen zoals een mobiliteitsonderzoek, het verbeteren van de cao-tekst en de huidige netwerkregeling.

Bekijk de nieuwe cao-tekst.