skip to Main Content

Teleurstellend overleg over salarisverhoging werknemers umc’s in 2023

De LAD heeft op 4 oktober 2022 samen met de andere werknemersorganisaties overleg gevoerd met de NFU over de salarisverhoging in 2023 voor werknemers in umc’s, zoals afgesproken in de uitwerking cao-akkoord 2022-2023. De NFU interpreteert deze afspraak nu anders dan in het akkoord is opgenomen. Er wordt binnenkort een vervolgoverleg gepland.

In november 2021 werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC, die op 1 januari 2022 van kracht werd. In dat akkoord is afgesproken dat de collectieve salarisverhoging 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 (de consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt.
De NFU heeft tijdens het overleg op 4 oktober diverse redenen aangedragen waardoor de umc’s deze salarisstijging niet kunnen toekennen. Na een eerste inhoudelijke bespreking hebben we geconstateerd dat wij deze redenen niet zien en dat we vasthouden aan de gemaakte afspraken; die staan immers zwart op wit in het akkoord van 12 november 2021.
De NFU gaat zich nu beraden, en er wordt binnenkort een nieuw overleg gepland.