skip to Main Content

Tip: bekijk in dit overzicht of u contributie kunt terugvragen

In veel cao’s zijn bepalingen opgenomen over de vergoeding van de contributie van beroeps- en belangenorganisaties, zoals de LAD. Daarnaast maakt de werkgever hierover samen met de OR soms ook afspraken over. Op alle werkgevers in Nederland is bovendien de werkkostenregeling van toepassing. In de praktijk betekent dit dat u mogelijk (een deel van) de contributie kunt terugvorderen via uw werkgever. De LAD heeft een handig overzicht waarin u kunt zien welke afspraken er voor uw branche gelden.

Handig om te weten

  • De hoogte van de teruggave verschilt per cao en soms zelfs per werkgever.
  • Vraag aan de afdeling personeelszaken hoe u de contributie in uw instelling terugvraagt. Meestal volstaat de contributienota/factuur.
  • Wacht niet tot het einde van het jaar om het verzoek in te dienen. Veel werkgevers houden half november aan als uiterste datum.
  • De LAD werkt dit overzicht periodiek bij zodat dit aansluit bij de nieuwste cao-akkoorden.

Download het overzicht hier.